Любомир Борисов Ачкаканов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400186210
Колегия: София
Адрес: 2030; област: Софийска; община: Костенец; град: Костенец; ул. "Рила" 2
Телефон: (07142) 2315
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.2.1993 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 03.02.2007 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 05.02.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.03.2008 г.

Печат   Имейл