Любомира Костадинова Карпузова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800191610
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Янко Сакъзов" 3, ет. 6
Телефон: (089) 8280999
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.2.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 23.12.1977 г.

Печат   Имейл