Любка Йорданова Цъклева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800069710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 1, к-ра 133
Телефон: (02) 8621381
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 05.5.1992 г.

Печат   Имейл