Любка Иванова Раева-Спасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600253510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 50, вх. А, ап. 16
Телефон: (02) 9805429
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 09.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 09.6.1992 г.

Печат   Имейл