Любка Данаилова Стратиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400055210
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бунтовник" 52, ет. 3, ап. 10
Телефон: (089) 9568046
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 12.7.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 13.03.2012 г.

Печат   Имейл