Любен Радославов Бозуков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100083310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 2, к-ра 216
Телефон: (088) 8427990
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.3.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №4 / 09.3.1990 г.

Печат   Имейл