Любен Йорданов Лашков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800171110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 4, к-ра 408
Телефон: (02) 9877721
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.8.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 21.6.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1497 / 29.7.1979 г.

Печат   Имейл