Любен Иванов Горбанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700074410
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Арх. Йордан Миланов" 14
Телефон: (02) 8666048
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 20.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2009 г.

Печат   Имейл