Любен Димитров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200137610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Владайска" 39, вх. Б, ет. 2, ап. 18
Телефон: (02) 8528469
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 26.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 12.5.1993 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 15.02.2008 г. до 15.05.2008 г.

Печат   Имейл