Лъчезар Николаев Босаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600507810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" №21, ет. 2, офис. 208.
Телефон: (0887) 245099
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2011 г.

Печат   Имейл