Лъчезар Димитров Калъчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600252010
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Кръстьо Сарафов" №13, ет. 3. Телефон: (088) 6443064

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.7.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 30.5.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-912 / 30.5.1986 г.

Печат   Имейл