Лъчезар Анатолиев Перфанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000310510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Три уши 9, ет. 2, над партер
Телефон: (0886) 203250
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №39 / 30.10.2002 г.

Печат   Имейл