Лъчезар Александров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000221010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Иван Шишман" №17, ет. 1, ап. 3.
Телефон: (088) 7601255
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 18.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 28.4.1992 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.10.2006 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.01.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 14.06.2011 г.

Печат   Имейл