Лозетина Костадинова Янкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300348210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 36, ет. 2
Телефон: (02) 9867805
Факс: (02) 9867518
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 21.04.2008 г.

Печат   Имейл