Лозан Иванов Владимиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200164410
Колегия: София
Адрес: 1619; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Войводина могила" 108А
Телефон: (02) 8572246
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №42 / 21.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2005 г.

Печат   Имейл