Лиляна Русева Радулова-Янева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800130810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Асен" № 2Б
Телефон: (02) 9811239
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 23.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 23.6.1993 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 04.11.2008 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 04.12.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 05.12.2008 г.

Печат   Имейл