Лиляна Методиева Керелезова-Медарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500408110
Колегия: София
Адрес: 1619; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ул. "Еровете" № 16
Телефон: (02) 9570985
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 03.11.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2007 г.

Печат   Имейл