Лиляна Димитрова Божилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1500217710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 3, к-ра 317
Телефон: (02) 9890619
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 02.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 02.3.1994 г.

Печат   Имейл