Лиляна Владимирова Никодимова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600077010
Колегия: София
Адрес: 1225; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Станишев" 23
Телефон: (0887) 518603
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 24.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 24.10.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2011 г.

Печат   Имейл