Лиляна Веселинова Динева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300183110
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: гр. Самоков; ул. Проф. В. Захариев 16
Телефон: (0889) 794715
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.2.1989 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.03.2009г.

Печат   Имейл