Лили Николова Лозанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1000270510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ген. Паренсов" 51, партер
Телефон: (02) 9816660
Факс: (02) 9864003
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 03.12.1997 г.

Печат   Имейл