Лилия Спасова Андонова-Рангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600393810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Уилям Гладстон 54
Телефон: (02) 9306970
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 12.7.2005 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.03.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 31.03.2009г.

Печат   Имейл