Лилия Иванова Кръстева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500099710
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Любен Каравелов" 76, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Телефон: (02) 9877500
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.4.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 21.3.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 08.11.2006 г.

Печат   Имейл