Лилия Георгиева Цоцоманска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900158610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Добруджа" №15, ет. 1, ап. 3.
Телефон: (088) 8252936
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 09.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №42 / 09.5.2001 г.

Печат   Имейл