Лилия Владимирова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100152010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 110
Телефон: (02) 9893756
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №62 / 18.9.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 01.04.2009 г.

Печат   Имейл