Лилия Владимирова Банакиева - Йорданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300053610
Колегия: София
Адрес: 1434; област: София; община: Столична; град: София; кв. "Симеоново" , ул. Св. Мария Магдален а" №4.
Телефон: (02) 9611264
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 06.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 06.6.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2011 г.

Печат   Имейл