Лилия Венелинова Велева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000255010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Борово, бл. 228А, ап. 80 Телефон: (02) 9587053

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 20.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 06.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 06.6.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.11.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.02.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 15.01.2010 г. до 15.01.2013 г.
Наказание: Порицание наложено на 23.04.2010г.

Печат   Имейл