Лилия Ботева Будинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000241810
Колегия: София
Адрес: 1137; област: София; община: Столична; град: София; Панчарево, ул. "Сини вир" 7
Телефон: (02) 9923497
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 20.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 20.10.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.02.2012 г.

Печат   Имейл