Лилия Александрова Горова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700053510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" 48
Телефон: (089) 8242516
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 03.11.1999 г.

Печат   Имейл