Лидия Петкова Руменова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700162110
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Шандор Петьофи" 43
Телефон: (02) 9812672
Факс: (02) 9815148
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 03.6.1998 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 15.07.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 21.07.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 16.07.2010г.

Печат   Имейл