Лидия Николова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200124510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 61, мецанин
Телефон: (02) 9809840
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №32 / 08.12.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 19.11.2006 г.

Печат   Имейл