Лидия Климентова Георгиева-Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900018310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 1, ет. 3, ст. 4
Телефон: (02) 9801612
Факс: (02) 9801612
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 17.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 17.3.1993 г.

Печат   Имейл