Лидия Йорданова Йорданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900238510
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Красно село", бл. 189, вх. Е, ап. 12
Телефон: (02) 8559682
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 19.4.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.12.2009 г.

Печат   Имейл