Лидия Илиева Велкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900118710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис I" №97, ет. 1
Телефон: (089) 8445204
E-mail: skype: VELKOVAL
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 02.10.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.

Печат   Имейл