Лидия Герасимова Ангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300061410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2Б
Телефон: (02) 9882759
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1973 г.

Печат   Имейл