Лидия Георгиева Фиткова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300059310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 4
Телефон: (02) 9804414
Факс: (02) 9861409
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.3.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №3 / 25.2.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-352 / 23.2.1987 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 19.11.2010 г.

Печат   Имейл