Кунчо Христов Кунчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000271710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 28, ет. 3, ап. 5. Телефон: (02) 9506827

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 22.2.1995 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 25.05.2007 г. до 25.05.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 05.12.2007 г. до 05.12.2010 г.

Печат   Имейл