Кунчо Ганчев Старибратов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500101910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2Б
Телефон: (02) 9867644
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 18.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 05.5.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 23.03.2011 г.

Печат   Имейл