Кръстьо Иванов Яначков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000443410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. Христо Белче в" № 2, ет. 6, кантора 20.
Телефон: (088) 8477326
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 22.4.2008 г.

Печат   Имейл