Крум Методиев Милев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100333810
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Луи Айер" , бл. 115, ет. 10, ап. 56.
Телефон: (02) 8623576
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 10.1.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 10.1.2001 г.

Печат   Имейл