Крум Георгиев Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900102210
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Марагидик" 54
Телефон: (02) 717483
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.2.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №17 / 10.12.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №11749 / 14.1.1981 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.07.2009 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 11.05.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 12.05.2010 г.

Печат   Имейл