Кристиян Христов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000419710
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Княгиня Мария Луиза" №83. Телефон: (089) 8778208

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 27.9.1995 г.
Наказание: Порицание наложено на 29.01.2010г.

Печат   Имейл