Кристиян Александров Янев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700369010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Хан Аспарух" №32, партер.
Телефон: (02) 9888726
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.1.1983 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА № / 23.12.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №82-К-8 / 17.12.1982 г.

Печат   Имейл