Кристина Петрова Кожухарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400355310
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Резбарска" 12, вх. В, ет. 1
Телефон: (02) 9450017
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 11.11.1997 г.

Печат   Имейл