Кристина Георгиева Кутева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700405210
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: София; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 2, кантора 223
Телефон: (088) 8672625
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 19.6.2001 г.

Печат   Имейл