Кристиан Величков Филипов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000345710
Колегия: София
Адрес: 1126; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Плачковица" 5, бл. 3, вх.- А
Телефон: (02) 8629019
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №46 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 03.06.2010 г.

Печат   Имейл