Кремена Стефанова Бъчварова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500224010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Асен" №2 - Б, мецанин, кантора 5
Телефон: (089) 8463976
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №47 / 08.11.2000 г.

Печат   Имейл