Красимир Симеонов Борисов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000205710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом1 ет. 1, к-ра 158
Телефон: (02) 9811543
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №61 / 08.11.2000 г.

Печат   Имейл