Красимир Петров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100008810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" №34, ет. 2, кантора 2. Телефон: (088) 7236391

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 12.2.1997 г.

Печат   Имейл