Красимир Николов Милев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400406510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Московска" № 29, вх. 3, ет. 3
Телефон: (02) 9899545
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 11.09.2009 г.

Печат   Имейл